Byggeprosessen

Byggeprosessen

2016-10-21_08-38-59_1463578072740

Produksjonslokalene er lokalisert på Moldjord i Beiarn kommune.

Vi har i dag et lokale på 25x30 m med produksjonsjigger og 3 ansatte, samt et lokale med jigg og 4 ansatte.

Kontakt oss